BUSINESS CASE: TOURIST INFO URK
ADVISERING EN COMMUNICATIEMIX

Voor Stichting Urk Promotie (SUP)  hebben wij diverse jaren Tourist Info Urk voorzien van communicatiemiddelen. Daarnaast een rol in advisering en het uitbrengen van de Tourist Info Gids in diverse talen incl. bemiddeling in het drukwerkproces. Ook hadden wij een bijdrage in het ontwikkelen van nieuwe recreatieve middelen, events en samenwerkingen. Ramona heeft zitting genomen in het Stichting Urk Promotie bestuur om PR Advies uit te brengen over een vijfjaar termijn. Ook heeft zij secretariële diensten verleend voor de Stichting Evenementen Urk en was onderdeel van de oprichting hiervan i.o.v. Burgemeester en Wethouders en SUP.