Disclaimer e-mails vanuit info@ramonavanurk.nl (hierna te noemen RVU) – De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden. RVU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, online virussen en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Privacy Verklaring